Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška - 1/2010  
Obecně závazná vyhláška - 2/2010  
Obecně závazná vyhláška - 3/2010  
Obecně závazná vyhláška - 1/2012   

Obecně závazná vyhláška - 1/2014

 

Obecně závazná vyhláška - 1/2015  
Obecně závazná vyhláška - 2/2015  

Pozn.: Všechny dokumenty jsou ve formátu *.pdf. Acrobat Reader CZ k prohlížení je ke stáhnutí zde jedná se o freeware.

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

Výběrová řízení

 

 

Patka_obec_Olešná