2017

ROZPOČET NA ROK 2017                                                       vyvěšeno: 2.1.2017

Rozpočtový výhled na r. 2018-2020                                          vyvěšeno: 2.1.2017

Rozpočtová změna č.1                                                            vyvěšeno: 16.2.2017

Rozpočtová změna č.2                                                            vyvěšeno: 20.3.2017

Závěrečný účet                                                                        vyvěšeno: 23.5.2017

Zpráva o výsledku hospodaření obce Olešná r.2016              vyvěšeno: 23.5.2017

Rozpočtová změna č.3                                                            vyvěšeno: 20.4.2017

Záznam o změně

Rozpočtová změna č. 4                                                            vyvěšeno: 3.5.2017

Rozpočtové změna č. 5                                                            vyvěšeno: 15.7.2017

Rozpočtová změna č. 6                                                            vyvěšeno: 9.8.2017

Rozpočtová změna č. 7                                                            vyvěšeno: 9.10.2017

Rozpočtová změna č. 8                                                            vyvěšeno: 6.11.2017

Rozpočtová změna č. 9                                                            vyvěšeno: 11.12.2017

Rozpočtová změna č. 10                                                          vyvěšeno: 31.12.2017

 

Patka_obec_Olešná