Obecní úřad v Olešné oznamuje občanům konání veřejného
 ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva
dne 2.11.2006 v KD od 19.00 hod.

 

 

 

 

Program jednání:

 

 

1.        Kontrola osvědčení o zvolení.

2.        Složení slibu členů zastupitelstva obce.

1.        Určení zapisovatele a ověřovatelů.

2.        Využitelnost dosavadního jednacího řádu.

3.        Volba volební a návrhové komise.

4.        Volba starosty obce a místostarosty.

5.        Zřízení výborů zastupitelstva.

6.        Diskuse, různé.

 

 

 

                                                                              Starosta obce

 

 

Patka_obec_Olešná