U s n e s e n í

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Olešná konaného dne 2.11.2006 .

 

Zastupitelstvo obce:
 
1)      stanovilo:
 
a)      způsob volby starosty a místostarostů – veřejně
b)      dva místostarosty
c)      výkon funkce starosty a místostarostů jako neuvolněné
 
2)      zvolilo:
            
            a)  starostu obce:            pan     Bc. Miroslav  Szotkowski    
                                                              narozen   21.4.1980
 
            b) místostarosty obce:    pan      Ladislav Blažek       
                                                              
narozen   25.11.1966
                                                  pan      František Musil    
                                                             
narozen     5.1.1969  
 
3)      zřídilo finanční a kontrolní výbor
 
                  zvolilo členy :
                  - finančního výboru         1. Miroslav Zavadil                předseda
 
                                                           2. Ing. Jaroslav Fikar              člen
                                                           3. Petr Kudla                          člen
 
                 - kontrolního výboru         1. Zdeněk Vrzák                    předseda
 
                                                           2. Jaroslav Musil                   člen
                                                           3. Iveta Kolářová                   člen                
 
 
 
 
 
Starosta: Bc. Miroslav Szotkowski                     Místostarosta: Ladislav Blažek
 
                                                                                                František Musil
                  
 
 

 

 

 

Patka_obec_Olešná