Rozpočet

Rozpočet roku 2003

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

1.440.400,00 Kč

Nedaňové příjmy  

118.000,00 Kč

Kapitálové příjmy  

----------------------

Dotace  

3.600,00 Kč

Financování  

----------------------

Celkem  

1.562.000,00 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  

----------------------

- školství  

135.000,00 Kč

- ostatní  

850.000,00 Kč

- kultura  

88.000,00 Kč

- místní hospodářství  

----------------------

- státní správa a samospráva  

489.000,00 Kč

Rezerva  

----------------------

Kapitálové výdaje  

----------------------

Financování  

----------------------

Celkem  

1.562.000,00 Kč

 

Rozpočet roku 2004

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

1.484.700,00 Kč

Nedaňové příjmy  

231.000,00 Kč

Kapitálové příjmy  

----------------------

Dotace  

9.900,00 Kč

Financování  

----------------------

Celkem  

1.726.000,00 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  

----------------------

- školství  

154.000,00 Kč

- kultura  

228.000,00 Kč

- tělovýchovná činnost  

32.000,00 Kč

- silnice, veřejná sil. doprava  

381.000,00 Kč

- státní správa a samospráva  

438.000,00 Kč

- pitná voda, čištění odpadních vod  

238.000,00 Kč

 - veřejné osvětlení  

25.000,00 Kč

- sběr a svoz odpadů  

100.000,00 Kč

- ostatní výdaje  

130.000,00 Kč

Celkem  

1.726.000,00 Kč

Patka_obec_Olešná