Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Omezený provoz
30 31 1

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > písemnosti

OBECNÍ ÚŘAD OLEŠNÁ,OLEŠNÁ 29,580 01 HAVLÍČKŮV BROD

 

 

 

 

 

 

 

Vaše značka/ze dne             Naše značka               Vyřizuje/linka                             Datum

                                             155/2006/11               Bc.Miroslav Szotkowski            15.11. 2006

 

 

O z n á me n í   o   u l o ž e n í   p í s e m n o s t i

 

 

 

Obecní úřad  Olešná v souladu s ust.§ 25 odst. 1 a § 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších  předpisů, oznamuje tímto, že písemnost:

 

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.č.413/2005 Sb. (dále jen správní řtád)

 

 

 

adresovaná příjemci: Lence Prokopové, roč.1984,bytem Olešná č. 32

 

je uložena na Obecním úřadu Olešná.

 

 

 

Písemnost je možné vyzvednout následovně: pondělí a středa     8.00 – 10.00 hod

                                                                                                     17.00 – 19.00 hod

 

 

Pokud si adresát písemnost nevyzvedne do 15ti dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky, bude písemnost po uplynutí této lhůty považována za  doručenou.

 

 

 

 

 

                                                                      Bc. Miroslav Szotkowski, starosta obce

 

 

 

Datum vyvěšení: 15.11.2006

Datum sejmutí:

 

Razítko a podpis: