Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5
Pohádková cesta
6

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Odpady

 

OBEC OLEŠNÁ, OLEŠNÁ 29, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD

 

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU

 

 

Vážení občané, dostává se Vám do rukou letáček, který byl zpracován za účelem informování  všech obyvatel naší obce o tříděném sběru odpadů v naší obci. Obec letos získala grand ve výši 58 800 Kč na rozšíření sběrných míst a jejich vybavení sběrnými nádobami pro oddělený sběr papíru, plastu s nápojovými kartony, bílého a barevného skla. Stávající sběrné místo u prodejny  bylo rozšířeno o další dvě stání a to v dolní části obecního parku pro dolní konec obce a na horním konci obce před Musilovi č.p. 66.  

Frekvence odvozu jednotlivých komodit bude jednou za měsíc. V případě přeplnění kontejneru bude odvoz telefonicky objednán dříve. Žádáme občany, aby sběrná místa využívala rovnoměrně, každý nosil do místa jemu nejbližšímu. Zájmem obce je pečlivě třídit na jednotlivé komodity co nejvíce odpadu, který je vyvážen z obce. Kvalitně vytříděný odpad je možno dále zpracovávat a obec za něj dostává finanční odměnu, která sníží celkové náklady  na likvidaci odpadů a v konečném důsledku má vliv i na výši poplatku za odpady placeného každým občanem obce.

 

 

 

Sazby odměn pro obce za zajištění využití odpadů z obalů

 

 

Výtěžnost*
sběru na obyvatele (kg/rok)

Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojový karton

< 16

1 550

3 600

550

2 600

2 700

16 - 26

1 700

4 300

610

2 800

2 900

> 26

1 900

4 900

710

3 500

3 200

 

* Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit papír + sklo + plast + nápojový karton z komunálního odpadu. Do výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovové odpady.

 

 

Pravidelný svoz komunálního odpadu zajišťují v naší obci TS Havlíčkův Brod. Od dubna do konce září je svoz  každý lichý týden a od října do března každý týden. Likvidaci velkoobjemového odpadu obec zajišťuje mobilním sběrem 1 x za rok na jaře. Likvidaci nebezpečných odpadů zajišťuje obec 2x za rok na jaře a na podzim mobilním sběrem firmou TS Havlíčkův Brod.

Sběr železného šrotu obci zajišťují 1 x za rok místní hasiči, zpravidla také na jaře.   

   

 

 


PAPÍR

 

 

 

 

                 

Do modrých nádob můžete odhodit: Prosím, nevhazujte:
Ø      noviny, časopisy, reklamní letáky, x  mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
Ø      kancelářský papír,  x uhlový a voskovaný papír,
Ø      knihy, sešity,    x použité plenky a hygienické potřeby
Ø      krabice, lepenka, kartón,   
Ø      papírové obaly (např. sáčky).  

 

 

 

 

 

SKLO

 

 

 

 

 

BAREVNÉ  
Do zelených nádob můžete odhodit:   Prosím nevhazujte:
Ø      láhve od nápojů barevné bez víček   x keramiku, porcelán
Ø      skleněné nádoby barevné,    x zrcadla
Ø     skleněné střepy barevné.   x drátěné sklo a autosklo
   
BÍLÉ  
Do bílých nádob můžete odhodit:  Prosím nevhazujte:
Ø      lahve od nápojů bílé bez víček,  x keramiku, porcelán
Ø      skleněné nádoby bílé,            x zrcadla
Ø      skleněné střepy-tabulové sklo.  x drátěné sklo a autosklo

  

 

 

 

 

PLASTY

 

 

 

 

 

Do žlutých nádob můžete odhodit:   Prosím, nevhazujte:
Ø      PET lahve od nápojů- prosím,  
       nezapomeňte sešlápnout ! 
x novodurové trubky,
Ø      kelímky, sáčky, folie,     x obaly od nebezpečných látek
Ø      výrobky a obaly z plastů,     (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).  
Ø     polystyrén a nápojové kartony.