Aktuality, pozvánky


 

Plánované akce  ( termíny jsou orientační , MŠ si vyhrazuje právo je změnit) :

Aktualizace č. 1
SBĚR ODPADKů  v okolí  MŠ , ve čtvrtek 19. dubna - prosíme, aby si děti přinesly  rukavice 

 

Cyklovýlet, Cyklistický den na hřišti  ( termín upřesníme -dle počasí :) a personálních možností ) 

 

2.5. Zápis do mateřské školy  od 10 do 17 hodin  

 

 PŘIHLÁŠKY BĚHEM DUBNA  K VYZVEDNUTÍ V MŠ 

 Ředitelka mateřské školy Olešná,  příspěvková organizace, stanovila následující pravidla a kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 28 dětí.

Do MŠ budou přijímány:

děti, které se v souladu s § 50 zákona    č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto opatření se nevztahuje na děti, které budou plnit v mateřské škole povinné předškolní vzdělávání dle §34, zák. 561/2004.


1.Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v  Olešné, podle věku sestupně

 

- s odkladem povinné školní docházky (ty, které dovrší k 31.8.2018 věku 6 let ) a předškolního věku, které k 31.8.2018 dovrší věku 5 let

-  které k 31.8. 2018 dovrší věku 4 let

- které k 31.8. 2018 dovrší věku 3 let

 

 

2. Děti, které nemají trvalý pobyt v Olešné podle věku sestupně

 

- s odkladem povinné školní docházky (ty, které dovrší k 31.8.2018 věku 6 let ) a předškolního věku, které k 31.8.2018 dovrší věku 5 let

-  které k 31.8. 2018 dovrší věku 4 let

- které k 31.8. 2018 dovrší věku 3 let

 

 

3. Děti, které mají sourozence v mateřské škole a mají trvalý pobyt v Olešné ,podle věku sestupně

 

 

4. Děti, které mají sourozence v mateřské škole a nemají trvalý pobyt v Olešné ,podle věku sestupně

 

14.5. Tři prasátka -pohádka v MŠ od 10 hodin  40 Kč - ke školnému

 29.5. Školní výlet - zámek Úsobí, loutková pohádka Princezna se zlatou hvězdou na čele  cca 150 Kč.  

 

5.6. Společné fotografování 8.15 hodin 

 

14.6. Ekocentrum Horní Krupá- Živáčkové na zahradě 70 Kč

 

Rozloučení s předškoláky ( termín upřesníme později) 

 

16.7.- 31.8. LETNÍ PRÁZDNINY- provoz přerušen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patka_obec_Olešná